Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla tarkoitetaan tyypillisesti 1–25 terapeuttisen keskustelukerran prosessia, jossa työskentelyn keskiöön otetaan asiakkaan toivoma teema, muutostoive tai tietty elämän ongelma-alue. Lyhytterapiassa siis keskitytään siihen, mikä on asiakkaalle merkityksellistä ja mihin hän toivoo muutosta elämässään.

 

Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä, jossa hyödynnetään asiakkaan omia voimavaroja ja vahvuuksia. Terapian tavoitteena on kasvattaa asiakkaan itseymmärrystä, auttaa tunteiden säätelyssä, kehittää ongelmanratkaisutaitoja, auttaa kriisivaiheiden yli sekä tuottaa tarkoituksenmukaisia muutoksia asiakkaan käyttäytymis- ja ajatusmalleihin asiakkaan arjessa.

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu hyvin monenlaisten haasteellisten tilanteiden selkiyttämiseen ja hoitoon kaikenikäisille asiakkaille:

 

  • Mielialaoireet
  • Akuutit kriisit
  • Ihmissuhdeongelmat
  • Itsetunto-ongelmat
  • Päihdehäiriöt
  • Elämän muutos- ja siirtymävaiheet
  • Itsetuntemus
  • Tietyn vaikean tilanteen tai ongelman työstäminen
  • Uuden suunnan löytäminen tai toivotun muutosprosessin aktivointi

 

Mikäli pohdit voisiko ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta olla apua myös sinun tilanteeseesi, ole rohkeasti minuun yhteydessä.